หลักสูตร พื้นฐานการบริหารศูนย์บริการไทร์พลัส เบื้องต้น (NIT)

Bullet Journal

การฝึกอบรม: หลักสูตร พื้นฐานการบริหารศูนย์บริการไทร์พลัส เบื้องต้น (NIT)

ข้อมูลการเตรียมความพร้อมเบื้องต้น  ***สำหรับการเข้ารับการฝึกอบรม NIT***  

1.- การส่งแบบฟอร์มการสมัครออนไลน์ ตามกำหนดเวลา

2.- การเตรียมตัวก่อนการเดินทาง และเครื่องแบบการแต่งกาย รวมถึงรองเท้า เซฟตี้ * * * สำหรับภาคปฎิบัติ (ช่าง)

3.- การเดินทางถึงจุดนัดพบ / จุดลงทะเบียน    

การลงทะเบียน วันฝึกอบรม

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.15 น.

สถานที่ ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 (ห้อง 2 ) ศุนย์บริการไทร์พลัส M Control CX , 1170/10 ถ.พหลโยธิน, จตุจักร, กทม10900

(ผู้เข้ารับการฝึกอบรมดำเนินการด้วยตนเอง :  อาหารเที่ยง, สถานที่พัก และการเดินทาง)

 

ตารางการฝึกอบรม

หลักสูตร การฝึกอบรมการบริหารศูนย์บริการไทร์พลัส เบื้องต้น (NIT)

TYREPLUS NEW INVESTOR PROGRAM - NIT 2022 

วันจันทร์ที่ 21 พ.ย.  - วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน  2565

เวลา: 08.30 - 17.00 น.

การศึกษาภาคทษฎี ในห้องเรียน / การศึกษาภาคปฎิบัติ ที่เวิร์คชอป

***สามารถเชคตารางเรียน ได้วันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2565 เพื่อการเตรียมตัวก่อนการเดินทาง ***

ผู้ประสานงาน NIT: อีเมล  tyreplus.study2023@gmail.com   LINE : @tpstudy 
โทร : 080-903-7544 (K.กิฟ)