Automotive priciple

วัตถุประสงค์

 1. รู้โครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆของรถยนต์

 2. สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ช่างได้

 3. สร้างความเชื่อมั่นและความประทับใจให้กับลูกค้า

สมัครเข้าอบรม
Car Mechanics

เนื้อหาประกอบด้วย

 1. โครงสร้างของรถยนต์  (ชนิดตัวถัง,โครงรถ)

 2. ลักษณะพิเศษของรถแต่ละประเภท (รถขับล้อหน้า,ขับล้อหลัง และขับ 4 ล้อ)

 3. ชนิดของเครื่องยนต์ (เบนซิน,ดีเซล)

 4. พื้นฐานระบบการทำงานของเครื่องยนต์

 5. เกจวัดและไฟเตือนต่างๆในรถยนต์(ระบบเบรก,ไฟชาร์จ,แรงดันน้ำมันเครื่อง เป็นต้น)

 6. ระบบต่างๆของรถยนต์

 7. รถยนต์ไฮบริด

 8. ส่วนประกอบและพื้นฐานการทำงาน

วันฝึกอบรม

   วันพุธ  8 กันยายน 2564

 

ระยะเวลาฝึกอบรม

    09.00 – 12.00 น.

    13.00 – 16.00 น.