ข้อมูลที่พัก สำหรับทีมงาน/ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
กรุงเทพฯ

สุพรรณ 
  • DD Place  333/27 ถ.เณรแก้ว ซ.11 ต.ท่าระหัด เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 72000 โทร 088 462 8907
  • อพาร์ทเม้น สุขมาก 167/6 ม.5 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  โทร 094 843 9251. (ใกล้ที่สุด)